Tietoa laser silmäleikkaus operaatiosta ja piilolaseista.
Tekniikat

LASEK

-6D / +4D max

LASEK-menetelmässä (laser epithelial keratomileusis) laserointi tehdään sarveiskalvon pintaepiteelin alle. Pintaepiteeli irrotetaan alkoholin avulla ja siirretään sivuun laseroinnin ajaksi. Muutoin menetelmää voidaan verrata PRK-tekniikkaan. Jälkikipu on kuitenkin vähäisempää ja arpisamentuman riski vähäisempi kuin PRK:ssa.

Excimer-laser